کارگاه هنر درمانگری استاد مانی کلانی

‎کارگاه هنردرمانگری: رویکردی برای شناخت خود و دیگری؛ مبانی و مقدمات
‎استاد: دکتر مانی کلانی

‎این کارگاه به صورت حضوری روزهای شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار خواهد شد. 

‎ در این درسگفتار/کارگاه ۸جلسه ای هنردرمانگری، تاکید می شود که پیش شرط هنردرمانگری، نه درمان بیماری های دیگران و به سبک پزشکان بلکه آگاه شدن است؛ آگاه شدن از شیوه های متنوع و بی شماری که می توانیم با دیگران و درمورد آثار هنری صحبت کنیم، عواطف مان را درمورد آثار هنری، صریح و راحت نسبت به همدیگر ابراز کنیم و از این آثار برای بهترکردن عملی زندگی روزمره مان الهام بگیریم. همچنین هر شکل از درمان مشروط است به آگاه شدن از توانایی های ادراکی، مهارتی و بدنی مان و جهت آفرینش هنری خلاقانه که نظام آموزشی و تربیتی مسلط آنها را سرکوب کرده یا محکوم کرده است. پس شرط درمان کردن دیگران، آگاه شدن بیشتر و بیشتر از قابلیت های نادیده گرفته خودمان و فعالیت های هنری است که ناتمام رها کرده ایم که درمان: یافتن توانمندی های ویژه خودمان و در دیگرانی هست که به کمک و یاری ما نیاز دارند و همچنان به هنر و قدرتش برای زندگی ایمان دارند.

‎شرح درس جلسات دوره (در بخش کامنت ها) 

‎📌جلسۀ اول: معرفی کلیات دوره، چشم‌انداز آنچه شرکت‌کنندگان دوره در این ۸ جلسه تجربه می کنند و گفت وگوی جمعی پیرامون انتظاری که حاضران از مباحث طرح شده در دوره، می توانند داشته باشند.
‎📌جلسۀ دوم: درآمدی بر اسطوره/جادو/هنر؛ بازخوانی انتقادی کتاب «شاخۀ زرین» (۱۸۹۰) جیمز فریزر.
‎📌جلسۀ سوم: آنچه که هنردرمانگر لازم است از فرهنگ بومی سرزمین خود بداند؛ مطالعۀ موردی: نقش فرش های ترکمن.
‎📌جلسۀ چهارم: هنردرمانگری وجودی: فنون و رویکرد کلی. متکی بر خوانش چاپ سوم کتاب «هنردرمانگری وجودی» (۲۰۰۹) اثر بروس مون، هنردرمانگر آمریکایی.
‎📌جلسۀ پنجم: آنچه در پشت تصاویر پنهان شده است متکی بر کتاب «نقش استعاره ها در هنردرمانگری» (۲۰۰۷) بروس مون.
‎📌جلسۀ ششم: آشنایی با استعاره‌های ۴ گانۀ آب، باد، آتش و خاک و نقش آن ها در فرایند پیش بردن جلسات هنردرمانگری.
‎📌جلسۀ هفتم (کارگاه ۴ ساعته): آشنایی با انواع شیوه های هنری یافتن خود در جهان: تمرین جمعی، مشارکت گروهی و تعیین نقشۀ راه برای شروع به درمان/آگاه ساختن خود و دیگری.
‎📌جلسۀ هشتم (کارگاه ۴ ساعته): تحلیل، گفت و گو و ارزیابی انتقادی پروژه هایِ انجام شده جهت نزدیک شدن به دیگری و آگاه ساختن خود/دیگری ازخلال فعالیت های هنری.