آسیه استادزاده

آسیه استادزاده

گیتار

کارشناس نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه هنر تهران

فراگیری گیتار کلاسیک نزد دکتر مصطفی آخوندی،علیرضا تفقدی،پدرام فلسفی،آیلین ارجمند،گذراندن دورۀ آواز کلاسیک نزد گلاره وزیری زاده.

عضو ارکستر گیتار دانشگاه هنر و ارکستر گیتار به سرپرستی پدرام فلسفی. در سال 1395

اجراهای متعدد در تالار فارابی،تالار رودکی،خانه هنرمندان

نفر اول جشنواره استانی گیتار در بوشهر در سال 1386

عضو 10 نفر برگزیده ی مسابقات گیتار تهران (جشنواره کیوان میرهادی) سال 1388