واحد سینما موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم

نشست های تخصصی در زمینه فیلمنامه نویسی، کارگردانی و تحلیل فیلم
- نمایش و نقد فیلم های کوتاه برگزیده داخلی و خارجی
- اجرای نمایش گروههای تئاتر دانشجویی و حرفه ای
- برپایی کارگاههای تخصصی در زمینه سینما و تئاتر با حضور اساتید مطرح
- برگزاری دوره های تخصصی سینما و تئاتر با ارائه گواهینامه معتبر