الناز مشتاقی

الناز مشتاقی

پیانو

کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی جهانی از دانشگاه هنر تهران

کارشناس نوازندگی موسیقی جهانی از دانشگاه هنر تهران

تدریس پیانو عمومی در دانشگاه هنر تهران، تدریس پیانو تخصصی در دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر کرج، تدریس پیانو تخصصی در دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان، تدریس پیانو تخصصی, پیانو عمومی و فرم در هنرستان موسیقی دختران اصفهان

گذراندن دوره مربیگری موسیقی کودک نزد سودابه سالم، گذراندن دوره آموزش مفاهیم موسیقایی به کودک نزد پروفسور دلبر حکیم آوا ازتاجیکستان، گذراندن دوره نحوه آموزش کتاب نخستین دیدار با موسیقی ( مکتب روس ) به کودک نزد پروفسور دلبر حکیم آوا، شرکت در مسترکلاس نوازندگی پیانو مارگارت بابینسکی از کشور استرالیا، شرکت در مسترکلاس نوازندگی پیانو دلبر حکیم آوا از تاجیکستان، شرکت در جشنواره موسیقی کلاسیک تا معاصر و اجرا در تالار رودکی، همکاری با گروه کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمی و اجرا در تالار رودکی

آکومپانیمان جشنواره موسیقی جوان، آکومپانیمان در جشنواره بهاره موسیقی دانشگاه هنر, آکومپانیمان برای رسیتال ها و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و جرا در تالار فارابی و آمفی تاتر دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، آکومپانیمان برای رسیتال های متعدد ویولن در ساری، اصفهان، کرج و تهران، آکومپانیمان با گروه کر آرارات ( ارامنه)، ۱۳۹۳،آکومپانیمان های متعدد با قطعات آوازی و هنرجویان آواز و اجرا در دانشگاه هنر، ۱۳۹۰- ۱۳۹۴