امیر رحیمی

امیر رحیمی

ویولن

فراگیری موسیقی را از ۸ سالگی زیر نظر اساتیدی چون:آقایان بابک کوهستانی، ،مازیار ظهیرالدینی،بابک شهرکی علی صالحی،حمید فرتاش.
همچنین دوره دیده مستر کلاس یاروسلاو سوتسنی و ستاره بهشتی.
مبانی موسیقی را زیر نظر اساتید: شریف لطفی، بابک کوهستانی و مهدی تاری فرا گرفت. 
وی همچنین در زمینه ردیف های موسیقی دستگاهی ایران از استاد بابک شهرکی بهره فراوان جست.

متد های آموزشی:
تدریس بر اساس سیلابس متد های آموزشی بلژیک،فرانسه،آلمان،چک و ژاپن..
و همچنین آشنایی کامل با متد های آموزش موسیقی کودک.

سوابق اجرایی:
برگزاری چندین رسیتال در سال ۹۵-۹۶
همکاری با ارکستر خانه هنرمندان 
ارکستر  ökf
ارکستر تونیک

سوابق تدریس:
تدریس از سال ۸۷ تا کنون در رشته نوازندگی ویولن و مبانی موسیقی.