پرهام پاکنژاد

پرهام پاکنژاد

گیتار

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد موسیقی دانشگاه تهران

نوازندگی گیتار کلاسیک را نزد اساتید دکتر مهرداد پاکباز ،پدرام فلسفی، علوم تاریخ موسیقی غرب ،اجرای صحنه ای و همنوازی را نزد دکتر ستاره بهشتی و دکتر اذین موحد.

علوم آهنگسازی، هارمونی ،فرم ،کنترپوان را نزد  اساتیدی چون دکتر شاهین فرهت ،ساسان محبی ،دکتر سارا اباذری و دکتر امین هنرمند.
گذراندن دوره پداگوژی نزد پیام گرایلی و دوره دیداکتیک را نزد دکتر مهرداد پاکباز .
در سال ۱۳۹۴ شرکت در مستر کلاس David Ficco  و در سال ۱۳۹۷ در مستر کلاس  نوازندگانی چون :
Aniello Desiderio
Marcin Dylla
Zoran Dukic
کسب رتبه دوم و در یازدهمین دوره جشنواره ی موسیقی جوان (این دوره از مسابقه رتبه نخست نداشت). تجربه اجراهای متعددی در تالار رودکی تهران ،تالار شهید آوینی دانشگاه تهران و در شهرستان نیشابور.
شرکت در پنجمین فستیوال بین المللی گیتار کلاسیک استانبول 
سرپستی انسامبل گیتار که منتخب دومین دوره ی جشنواره ی بین المللی موسیقی معاصر تهران در بخش اجرای صحنه ای شد.