مراسم اهداء جوایز مسابقه هفت سین کتابی

نوروز 1395  کتابگزاری کرگدن با همراهی موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم مسابقه ای تحت عنوان «چالش هفت سین کتابی» راه اندازی کرد. شرکت کنندگاه در این مسابقه می بایست تصویری از هفت سین با کتاب هایی که با کلمه ی «سین» شروع می شدند را برای دبیرخانه ی مسابقه می فرستادند. این مسابقه با استقبال بسیار زیادی همراه بود و در پایان، بر اساس تعداد دیده شدن و محبوبیت هر تصویر، سهتصویر به عنوان هفت سین برتر نوروز 1395 برگزیده شدند. برگزیدگان این مسابقه روز شنبه 4 اردیبهشت 1395 طی یک مراسم نیمه خصوصی در کافه کتاب هفت اقلیم مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

مسعود فراستخواه و هومن حمدان