کارگاه طنز نویسی دکتر اسماعیل امینی

سر فصل مباحث آموزشی کارگاه طنز
-  آشنایی با مقدمات طنز و شوخ طبعی
-  معرفی آموزشی منابع مطالعاتی طنز
-  آشنایی با شاخه‌های شوخ طبعی
-  شناخت فنون طنزنویسی
-  تحلیل آموزشی نمونه‌های شعر و نثر طنز
-  روش نقد و ویرایش متون طنز

 

این کارگاه روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۷ به صورت حضوری برگزار می‌شود.

شماره تماس: ۸۸۱۴۶۰۱۷ و ۸۸۴۵۷۸۲۵