معرفی داوران ششمین دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم

 

معرفی داوران ششمین دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم

به گزارش روابط عمومی جایزه ادبی هفت اقلیم، داوران ششمین دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم معرفی شدند. در این دوره از جایزه و در بخش رمان خانم ها "ناهید طباطبایی"، "گلی امامی" و "بهناز علیپور گسکری" داوری آثار رسیده را بر عهده دارند. در بخش مجموعه داستان نیز آقایان "علی خدایی"، "فرهاد کشوری" و "شاپور بهیان" به قضاوت مجموعه داستان های منتشر شده در سال 1394 می نشینند.

گفتنی است داوری ششمشن دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم که به دبیری خانم ناهید طباطبایی در حال انجام است، تا پایان دی ماه سال جاری ادامه خواهد یافت. اختتامیه این جایزه ادبی طبق برنامۀ اعلام شده، زمستان سال جاری برگزار می گردد.

دبیرخانه دائمی جایزه ادبی هفت اقلیم در موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم مستقر است.