کارگاه‌های تجسمی

کارگاه های تجسمی موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم


ترم بهار و تابستان
کارگاه  نظریه تصویر(نظام های بازنمود بصری): فؤاد نجم الدین .
کارگاه مفاهیم و رویکردهای هنر معاصر:  زروان روحبخشان
.
 کارگاه نقد نویسی هنر: سعید باباوند
.
 کارگاه زشت شناسی در هنر معاصر: بهروز عوض پور
.
 کارگاه عکاسی- عکاسی  مستند: بهنام صدیقی
.
 کارگاه طراحی: زهرا نوری
نشانی:
خیابان شریعتی، نرسیده به خیابان پلیس، روبروی آتشنشانی، پلاک۶۰۹
تلفن: ۸۸۴۵۷۸۲۵