موسسه هنری هفت اقلیم: کنسرت هنرجویان پیانو آموزشگاه موسیقی هفت اقلیم

موسسه هنری هفت اقلیم:
کنسرت هنرجویان پیانو
آموزشگاه موسیقی هفت اقلیم
مدرس:شبنم شریعتی
زمان : جمعه ۱ دی‌ماه۱۳۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۶
برای ورود با موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم تماس بگیرید
۸۸۱۴۶۴۹۰
۸۸۴۵۷۸۲۵