کارگاه زشت شناسی با حضور دکتر بهروز عوض پور

کارگاه آموزشی زشت شناسی

با تدریس دکتر بهروز عوض پور

این کارگاه در 8جلسۀ  دو ساعته برگزار می شود

جلسه اول: کلیات

جلسه دوم: هنر آوانگارد (اکسپرسیونیسم، فتوریسم، کوبیسم و...)

جلسه سوم: هنر جنگ (دادائیسم، سورئالیسم، نئوفیگوراتیویسم و...)

جلسه چهارم: فلوکسوس (fluxus)

جلسه پنجم: آرت پوورا(arte povera)

جلسه ششم:  ابجکت(abject) جلسه هفتم: کیچ(kitsch)

جلسه هشتم: کمپ-داندیسم(camp-dandyism)