کارگاه ویراستاری دوره‌ی دهم

 

با توجه به استقبال خوب از دوره‌ی نهم کارگاه ویراستاری و ثبت‌نام بیش از ظرفیت کلاس، دوره‌ی دهم کارگاه هم هم‌زمان با دوره‌ی نهم و در روز دیگری از هفته در مؤسسه‌ی هفت‌اقلیم برگزار خواهد شد