منظومه ای از پدیده های حیاتی آنتونی مارا

رمان منظومه ای از وقایع حیاتی اثر آنتونی مارا با ترجمه آیدا عباسی

این اثر در بحبوحه جنگ روسیه و چچن می گذرد. این اثر در شمارگان 500 چاپ و آماده ورود به بازار کتاب شده است.

 

براساس میانگین امید به زندگی زنان در شوروی، انتظار می‌رفت او چهل‌وهشت سال دیگر هم زندگی کند، اما اتحاد شوروی مرده بود، و او نه، و وقتی موضوع مورد مطالعه از خود آزمایش بیشتر دوام آورده باشد، دیگر پیوست‌ها و ضمائم هم نمی‌توانند ناهم‌خوانی داده‌ها را توضیح دهند. فقط در یک مدخل تعریف مناسبی برای این مطلب وجود داشت، و ناتاشا دور آن را با جوهر قرمز خط کشیده بود، و هرشب به آن رجوع میکرد. زندگی: منظومه‌ای از پدیده‌های حیاتی- سازماندهی، تحریک‌پذیری، حرکت، رشد، تولید مثل، سازگاری...