دیدار و گفتگو با امیررضا بیگدلی

نشست دوستانه دیدار با امیررضا بیگدلی روز سه شنبه 4 دی ماه ساعت 16 در موسسه هفت اقلیم برگزار می شود. این نشست با حضور و همراهی امیرحسن چهلتن، یارعلی پورمقدم، رضا عابد، کامران سلیمانیان، هادی نودهی برگزار می شود. ورود برای عموم در این نشست آزاد می باشد.