کارگاه نوشتن رمان فانتزی با تدریس: آرمان سلاح‌ورزی

کارگاه نوشتن رمان فانتزی
با تدریس: آرمان سلاح‌ورزی

 این کارگاه در ده جلسه برگزار می شود.
-  این کارگاه در دو بخش عملی و نظری تعریف شده و طی آن مفاهیم و الگوهای رمان فانتزی مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.
-  شرکت کنندگان در این کارگاه بعد از پایان دوره‌ی مقدماتی، دانشی کلی از چگونگی ساختِ یک رمان/دنیا در ژانر فانتزی و ژانر‌های همسایه‌ش خواهند داشت.
-  این کارگاه به مثابه مقدمه¬ای برای کارگاه پیشرفته کارگاه رمان فانتزی می باشد.
- از هنرجویان و آثار برتر نوشته شده در این دوره‌ها جهت چاپ کتاب حمایت می‌شود.

ظرفیت این کارگاه بسیار محدود است 
آدرس موسسه هفت اقلیم: خیابان شریعتی،بالاتر از خیابان ملک، بعد از کشواد، پلاک 569 
شماره تماس: 
88457825 
88146490