کارگاه شناخت اساطیر شاهنامه


کارگاه شناخت اساطیر شاهنامه
با نگاهی به سه بخش اسطوره‌ای، حماسی و تاریخی
مریم طاهری مجد
_آموزش درک زبان شاهنامه
_شناخت پیکره‌ی کتاب شاهنامه با رویکرد سه بخش اسطوره، حماسه و تاریخ
_نگاهی به منابع شاهنامه
_شرح لغات دشوار شاهنامه و شناخت زبان حماسه ایرانی


_این کارگاه در ۵ جلسه‌ی یک ساعت و نیمه برگزار می شود.
_این کارگاه در نرم افزار اسکایپ برگزار می شود.
_دوره‌ی پیشرفته‌ی این کارگاه به صورت حضوری در موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم برگزار می شود.
_این کارگاه روزهای چهارشنبه ساعت ۱۷ برگزار می شود.

 

شماره تماس با موسسه هفت اقلیم جهت ثبت‌نام

۸۸۱۴۶۰۱۷

۸۸۴۵۷۸۲۵