کارگاه تجربه فیلم کوتاه با تدریس آرین وزیر دفتری

کارگاه تجربه فیلم کوتاه

با تدریس آرین وزیر دفتری

این کارگاه روزهای چهارشنبه در موسسه هفت اقلیم برگزار می شود

این کارگاه طی 10 جلسۀ 2 ساعته برگزار می شود

سرفصل های این جلسات به شرح زیر است:

 

 • جلسه اوﻝ : آﯾا اﻳن کلاﺱ به درﺩ شما می خورﺩ؟
 • جلسه دوم: فرم بهتر است یا محتوا؟
 • جلسه سوم: ایده، ایده و باز هم ایده
 • جلسه چهارم: انتخاﺏ اﯾدﻩ نهاﯾﻲ براﻱ تولید و نوشتن سیناپس 500 ﮐلمه اي آﻥ تا جلسه بعد.
 • جلسه چهارﻡ: ﮐوتاهی ﻭ بلندﻱهاﻱ سینما!
 • جلسه پنجم: گسست اﺯ فیلمنامه مطالعه اي دربارﻩ ﮐارگرﺩاﻥ شدﻥ 1
 • جلسه ششم : گسست از فیلمنامه مطالعه ﺍی دﺭباﺭﻩ ﮐارگرﺩاﻥ شدﻥ 2
 • جلسه هفتم:  نسخه اﻭﻝ فیلمنامه
 • جلسه هشتم: ﮐاﺭگرﺩاﻥ فیلمنامه رﺍ به دست می گیرد ﻳا اﺯ دست میدهد؟
 • جلسه نهم:  فیلم ساختن پوﻝ میخواهد!
 • جلسه دهم:  فیلمی ﮐه ساخته می شوﺩ حسرتی ﮐه تا همیشه به جا می ماند!

*جلسه اضافی : تماشاﻱ فیلمهاﻱ ساخته شدﻩ چند ماﻩ پس اﺯ اتماﻡ دورﻩ

 نشانی موسسه هفت اقلیم:

خیابان شریعتی، بالاتر از ملک، روبروی آتشنشانی، پلاک609

88457827

 

بیوگرافی و رزومه 

 

آرین وزیردفتری

متولد 1367 در تهران

کارشناسی ارشد سینما

سازنده فیلم های کوتاه 

• خانم سرهنگ (١٣٩١)

• تعطيلات (١٣٩٢)

• مون آمور (١٣٩٢)

• فراز (١٣٩٣)

• هنوز نه... (١٣٩٥)

• مثل بچه آدم (١٣٩٧)

موفقیت های جشنواره ای فیلم "مثل بچه آدم"

• برگزیده بخش سینه فونداسیون هفتاد و یکمین دوره جشنوراه کن 2018

• نشان شایستگی بهترین فیلمنامه از نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه

• جایزه بهترین کارگردانی از پانزدهمین جشنواره نهال

• جایزه بهترین فیلمنامه از پانزدهمین جشنواره نهال

• جایزه بهترین بازیگر زن از پانزدهمین جشنواره نهال

• جایزه بهترین کارگردانی از پانزدهمین جشنواره سایه

• جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره سایه

• جایزه بهترین فیلمبرداری از جشنواره سایه

• برگزیده بیست و یکمین جشنواره فیلم شانگهای چین

• برگزیده بخش مسابقه چهل و ششمین جشنواره فیلم هوئسکا اسپانیا

• برگزیده بیست و چهارمین جشنواره فیلم درامای یوانا 

• برگزیده بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه سائوپائولو

• برگزیده بیست و سومین جشنواره فیلم اسپلیت کرواسی

• برگزیده شانزدهمین جشنواره فیلم تیرانا آلبانی

• برگزیده پنجاه و نهمین جشنواره فیلم برنو 16 جمهوری چک

• برگزیده نوزدهمین جشنواره فیلم کوتاه ازمیر ترکیه

 

موفقیت های جشنواره ای فیلم "هنوز نه"

• جایزه بزرگ بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کوتاه تهران

• جایزه هنر و تجربه از جشنواره فیلم کوتاه تهران

• سیمرغ بهترین فیلم کوتاه آسیایی از جشنواره بین المللی فیلم فجر

• جایزه بهترین فیلم با نگاه تجربی از هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه 

• جایزه بزرگ و جایزه نت‌پک از جشنواره فیلم کوتاه پوسان کره‌جنوبی