کارگاه داستان نویسی منیرالدین بیروتی

 

کارگاه داستان نویسی منیرالدین بیروتی  
-این دوره آموزشی که در ده جلسه آموزشی برگزار می‌گردد، به مثابه مقدمه‌ا برای ورود به کارگاه‌های پیشرفته‌ی رمان و داستان کوتاه است. در این کارگاه مباحث مقدماتی و بنیادین ادبیات داستانی به صورت متمرکز و جامع ارائه می‌شون  
-موسسه هفت اقلیم از هنرجویان برتر این دوره های آموزشی جهت چاپ کتاب مستقل حمایت می نماید. 
آثار برگزیده نوشته شده توسط هنرجویان  این دوره در مجموعه‌ای مشترک منتشر می شوند. 
ظرفیت این کارگاه بسیار محدود است 
 
 
آدرس موسسه هفت اقلیم: خیابان شریعتی،بالاتر از خیابان ملک، روبروی آتشنشانی، پلاک۶۰۹ 
شماره تماس: 
88457825