کارگاه ویراستاری محمد حسینی

کارگاه ویراستاری

ویرایش زبان داستان

استاد محمد حسینی

کارگاه آنلاین از طریق نرم‌افزار اسکایپ و به صورت گروهی برگزار می‌شود.
این کارگاه ها در ده جلسه دو ساعته تعریف شده اند.
کارگاه شامل مباحث نظری و تمرین های عملی است.
به هنرجویانی که موفق به گذراندن این دوره آموزشی شوند گواهی پایان دوره ارائه می شود.
کارگاه روزهای سه شنبه ساعت 16عصر برگزار می شود.

برای اطلاع از جزئیات ثبت نام با موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید

و88457825 - 88146017