کارگاه نقدنویسی هنر با تدریس سعید باباوند

کارگاه نقد نویسی هنر

با تدریس سعید باباوند

این کارگاه طی ۱۰ جلسه‌ی دوساعته در دو بخص نظری و عمل روزهای یکشنبه عصر در موسسه هفت اقلیم برگزار می‌شود.

 

برای نقاش شدن باید تئوری ‏های زیبایی ‏شناسی و تاریخ نقاشی را بخوانیم یا کار عملی کنیم؟ همین ‏طور برای بازیگری، فیلم سازی، نوازندگی و هر هنر دیگری. جواب احتمالا این باشد؛ هر دو لازم است! هنرمند زمینه ‏ی تئوریک و کار عملی را توامان نیاز دارد. پس چرا بسیاری فکر می ‏کنند برای «نقد نوشتن» تمرین عملی لازم نیست و به صرف داشتن زمینه ‏ی تئوریک و نظرگاه می‏ شود نقد نوشت؟ به بیان دیگر ما برای نقد نوشتن با دو سوال مواجهیم: چه بنویسم؟ و چگونه بنویسم؟ «نوشتن»، «زیبانوشتن» و «خواندنی نوشتن» نیاز به تمرین دارد و این کارگاه عملی جایی است برای تمرین نوشتن.