کارگاه داستان رضا جولایی

کارگاه داستان رضا جولایی

کارگاه داستان‌نویسی رضا جولایی برگزار می‌شود.

در ادامه‌ فعالیت‌های ادبی و با رویکرد انتقال تجربیات نویسندگان پیشکسوت و صاحب سبک ایرانی به نویسندگان جوان و تربیت نسل جدید داستان‌نویسی، کارگاه داستان‌نویسی رضا جولایی در موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم برگزار می‌شود. علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه ده‌جلسه‌ای لازم است حداقل یک اثر از این نویسنده‌ پیشکسوت را تا پیش از این کارگاه مطالعه کرده باشند.

این کارگاه طی ده‌ جلسه‌ای در جلسات دوساعته  برگزار می‌شود.

جهت ثبت نام در این دوره آموزشی با موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید

88457825

88146490