کنسرت هنرجویان موسیقی هفت اقلیم

کنسرت هنرجویان موسیقی هفت اقلیم
زمان: جمعه ۱۲ آبان ساعت ۱۵ الی ۱۷
ورود برای عموم آزاد است
مکان: سالن همایش موسسه هفت اقلیم

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

مکان: موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم و آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از ملک، پلاک۵۶۹
۸۸۴۵۷۸۲۵
۸۸۱۴۶۴۹۰