اختتامیه آنلاین دهمین دورۀجایزه ادبی هفت اقلیم

 

 

اختتامیه دهمین دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم با توجه به تداوم و ناپایداری شرایط کرونا روز شنبه 24 مهرماه، ساعت شانزده به صورت آنلاین برگزار می شود. علاقه مندان به  داستان ایرانی می توانند این برنامه را به صوت  زنده از صفحۀ رسمی موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم در پلت فرم اینستاگرام پیگیری نمایند.
در این دوره از جایزه، آثار برگزیدۀ سال 1398 در دو حوزۀ رمان و مجموعه داستان معرفی می شوند.
داوری این دوره از جایزه ادبی هفت اقلیم را در بخش رمان صمد طاهری، احمد آرام و رضا زنگی آبادی و در بخش مجموعه داستان علی خدایی، محمد حسینی و فرشته احمدی بر عهده داشته اند.

نامزدهای نهایی بخش مجموعه داستان
1.به مگزی خوش آمدید/داریوش احمدی/نیماژ
2.چشم سگ/عالیه عطایی/چشمه
3.زمستان شغال/فرهاد رفیعی/نیماژ
4.ساکن خانه دیگران/محمد رضا زمانی/ثالث
5.فلامینگوهای بختگان/علی صالحی بافقی/مرکز
6.مرز/نفیسه نصیران/مرکز

نامزدهای بخش رمان: 
1.اوراد نیمروز/منصور علیمرادی/نیماژ
2.پرده آهنین/علی شروقی/ثالث
3.جهان هولوگرافیک جنایت/فرید حسینیان تهرانی/نیماژ
4.خرگوش و خاکستر/محبوبه موسوی/آگه
5.روز دیگر شورا/ فریبا وفی/مرکز
6.طبقه منفی دو/فاطمه جعفریان/ثالث