کارگاه داستان نویسی امیرحسن چهلتن

کارگاه داستان نویسی امیرحسن چهلتن

این کارگاه در ده جلسه ی دو ساعته برگزار می شود

کارگاه متشکل از دو بخش آموزشی و کارگاهی می باشد

از هنرجویان برتر این دوره ی آموزشی برای حضور در کارگاه پیشرفته ی داستان نویسی دعوت به عمل می آید.

کارگاه روزهای سه شنبه ساعت 17 الی 19 برگزار می شود.

جهت ثبت نام در این دوره با موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید

88146490 و 88457825

نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، نبش کشواد، پلاک569