کارگاه داستان نویسی رضا جولایی

کارگاه داستان نویسی رضا جولایی

این کارگاه مناسب افرادی است که به اصول اولیه داستان نویسی تا حدی مسلط باشند چون مباحث تئوریک و مبانی در این کارگاه ارائه نمی شود.

این کارگاه طی 8 جلسۀ دو ساعته در روزهای پنجشبه ساعت 14 به صورت حضوری برگزار می‌شود
متقاضیان حضور در این دوره‌ی آموزشی لازم است که تا قبل از برگزاری کارگاه حداقل یک اثر از استاد را خوانده باشند.
برای ثبت‌نام در ساعات اداری با موسسه هفت‌اقلیم تماس بگیرید

ساعات اداری بخش آموزش از ساعت 11 الی 21


۸۸۴۵۷۸۲۵
۸۸۱۴۶۰۱۷