معرفی داوران یازدهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

داوران یازدهمین دوره جایزه هفت اقلیم اعلام شد 

بر اساس اعلام دبیرخانه یازدهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم، در این دوره جایزه ابراهیم دمشناس، رضا زنگی‌آبادی و شهلا زرلکی داوری بخش رمان و همچنین محمد چرمشیر، فرشته نوبخت و محمد کشاورز داوری بخش مجموعه داستان کوتاه این دوره از جایزه ادبی هفت‌اقلیم را به عهده خواهند داشت.

ویدا بابالو دبیر یازدهمین دوره جایزه ادبی هفت‌اقلیم گفته است: یازدهمین دوره جایزه ادبی هفت‌اقلیم با تغییرات گسترده ای در بخش داوران و نحوه برگزاری جایزه به روند حرفه‌ای خود ادامه می‌دهد. او‌ همچنین خاطرنشان کرد که هدف جایزه ادبی هفت‌اقلیم طبق ۱۰ سال گذشته رشد و شکوفایی آثار داستانی و ارتقای سطح آثار چاپی در فضای ادبی امروز ایران است. در این دوره از جایزه نیز تلاش کردیم به بهانه تنوع در نگاه داوران از حضور نویسندگان سرشناس‌ و جامع‌الاطراف در ادبیات معاصر  بهره بگیریم. از این رو مفتخریم که جایزه هفت‌اقلیم همواره به دور از حواشی و با ممارست و شرافت در مسیر ادبیات داستانی گام برمی‌دارد. 

یازدهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم به بررسی آثار داستانی منتشر شده در سال ۱۳۹۹ خواهد پرداخت.