گزارش نشست "گمگشتگی در روایت" با حضور استاد مهران کاشانی

گزارشی از نشست "گم گشتگی در روایت" 


اولین نشست از سری نشستهای دپارتمان سینما و تئاتر موسسه فرهنگی و هنری هفت اقلیم هنر با عنوان "گم گشتگی در روایت" برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 14 آبان ماه و با حضور جمع کثیری از علاقه مندان به فیلم نامه و داستان نویسی برپا شده بود، ابتدا جواد صفوی مسوول واحد سینمای موسسه هفت اقلیم به معرفی اهداف نشستهای سینمایی موسسه هفت اقلیم پرداخت و در ادامه، مهران کاشانی، فیلمنامه نویس سینما با بر شمردن تفاوتهای گونه های مختلف ادبیات از جمله شعر، داستان کوتاه، رمان و سایر متون ادبی با فیلمنامه، تاکید کرد که در فیلمنامه، تمرکز اصلی بر روی کشمکشهای فردی و اجتماعی است. کاشانی در ادامه، تعریف جامعی از جوهره داستان را به عنوان رکن اصلی سینمای داستانی از نگاه مولفین مختلف مرور کرد و شاکله اصلی و اولیه داستان را با مخاطبان جلسه به بحث گذاشت. وی گفت: "هدف یک داستان به طور کلی، ایجاد تغییر در وضعیت شخصیت و یا بازگو کردن علل عدم تغییر در یک شخصیت است. به عبارت دیگر داستان یک کد مشخص از رشد، بلوغ و تغییر در شخصیت های درون خودش است."

کاشانی در ادامه جلسه، تعریف مشخصی از پلات یا پیرنگ و مقایسه آن با داستان ارائه داد. کاشانی با برشمردن و مرور عناصری همچون چیدمان، روابط علت و معلولی بین رویدادها و معنی، به تبیین پلات در مسیر فیلمنامه نویسی پرداخت. کاشانی با مرور برخی نمونه های سینمایی و تجربه های حرفه ای در زمینه فیلمنامه نویسی، به ارتباط فکری بین فیلمنامه نویس و کارگردان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در بالا و پایین بردن کیفیت روایت فیلمنامه در قالب فیلم اشاره نمود. فیلمنامه نویس فیلمهایی همچون آواز گنجشکها (ساخته مجید مجیدی) و دختر(ساخته رضا میرکریمی) به ویژگی های داستان هایی پرداخت که قابلیت به تصویر کشیده شدن و استفاده در سینما را دارند. کاشانی ویژگی های اصلی حادثه محرک یا قلاب داستان ها را برشمرد و حادثه محرک را بخش مهمی از تاثیرگذاری داستان بر مخاطب دانست. کاشانی ایجاد عدم تعادل همچنین شکل گیری هدف در شخصیت اصلی و نیز ایجاد پرسش در مخاطب را به عنوان مهمترین مولفه های حادثه محرک در فیلمنامه برشمرد. مهران کاشانی جایگاه نقاط عطف قصه و پایان آن را در ارتباط با ماهیت حادثه محرک و اهداف شخصیت اصلی برای حاضران در جلسه توضیح داد و گستره و منحنی شصخیت اصلی را در شکل گیری معنای فیلم مورد واکاوی قرار داد. در پایان برنامه و پس از صحبتهای مهران کاشانی، لوح تقدیر و هدایای موسسه هفت اقلیم توسط آیت دولتشاه، مدیر موسسه هفت اقلیم به مهران کاشانی اهدا شد.

گزارش مکتوب از جواد صفوی

گزارش تصویری از شیما عارف