نامزهای هشتمین دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم

نامزدهای نهایی هشتمین دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم

به گزارش دبیرخانۀ هشتمین دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم؛ نامزدهای هشتیمن دورۀ جایزه ادبی هفت اقلیم در دو بخش مجموعه داستان و رمان، از بین 175 رمان و 95 مجموعه داستان رسیده به دبیرخانه این جایزه ادبی اعلام شدند. داوری بخش مجموعه داستان این دوره از جایزه هفت اقلیم بر عهدۀ ناهید طباطبایی، علی خدایی، غزل مصدق بود و داوری بخش رمان را رضا جولایی، احمد آرام، رضا زنگی آبادی عهده دار بودند.

 

نامزدهای نهایی بخش مجموعه داستان(به ترتیب الفبا):

خاطرات یک دروغگو/ نسیم وهابی/ نشر مرکز

روی خط چشم/ پیمان هوشمند زاده/ نشر چشمه

زخم شیر/ صمد طاهری/ نیماژ

زن غمگین  / محسن عباسی/ نشر نی

شکارچیان در برف/ نسیبه فضل الهی/ نشر ثالث

 

نامزدهای نهایی بخش رمان(به ترتیب الفبا):

بند محکومین/ کیهان خانجانی/ نشر چشمه

تهرانی ها / امیرحسین خورشیدفر/ نشر مرکز

راهنمای مردن با گیاهان دارویی/ عطیه عطار زاده / نشر چشمه

سرزمین عجایب/ جعفر مدرس صادقی/ مرکز

غروبدار/ سمیه مکیان/ نشر چشمه

به گفتۀ دبیر جایزه آیت دولتشاه، برگزیدگان نهایی این دوره از جایزه هفت اقلیم طی مراسمی در روزهای پایانی اسفندماه سال 1397 معرفی خواهند شد. زمان و مکان برگزاری اختتامیه به زودی اعلام می شود.