کارگاه ویراستاری

ثبت نام ترم بهار

کارگاه ویراستاری

با تدریس حسین جاوید

 شامل دوازده جلسه ی آموزشی

شروع دوره ازبیستم فروردین

از هنرجویان برتر این دوره ها برای همکاری در زمینه ی نمونه خوانی و ویرایش کتاب دعوت خواهد شد.

خیابان  شریعتی، بالاتر از خیابان ملک، بعد  از خیابان کشواد، پلاک 569

مؤسسه ی فرهنگی هنری هفت اقلیم        

شماره تماس: 88146490 و 88457825