کارگاه اتاق تاریک مهدی یزدانی خرم

کارگاه اتاق تاریک
(چگونه از عکس به قصه برسیم)
مهدی یزدانی خرم


روایت پنج عکس از کاوه گلستان، جهانگیر رزمی، عباس عطار، بهرام محمدی‌فرد، حجت سپهوند
این کارگاه به صورت حضوری، روزهای پنجشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰ برگزار می‌‌شود.

برای ثبت‌نام در ساعات اداری با موسسه هفت‌اقلیم تماس بگیرید

ساعات اداری بخش آموزش از ساعت 11 الی 21

۸۸۴۵۷۸۲۵
۸۸۱۴۶۰۱۷