سمینار چگونه کتاب بخوانیم؟ با سخنرانی منیرالدین بیروتی

موسسه هنری هفت اقلیم:
سمینار رایگان "خوانش رمان"
یا
چه کتابی را  چه گونه بخوانیم؟
.
سخنران: منیرالدین بیروتی

پنجشنبه ۱۱ آبان ساعت ۴ تا ۶

🔷️با حوصله بخوانید!
این روزها  متاسفانه بیشتر از پیشینه ی ادبی و تاریخ رمان و داستان  ذوق و سلیقه است که بر  خوب و یا بد بودن کتابی تسلط پیدا کرده. هرچند ذوق و سلیقه لازم است اما پرسش این است که ذوق و سلیقه ی برآمده از کدام تاریخ و کدام سنت؟ برای تشخیص درستی و یا نادرستی ذوق ادبی چاره ای نیست جز بررسی چگونه خواندن های مان و چگونه انتخاب کردن های ما. پس این همایش قدمی ست ابتدایی و کوتاه اما لازم در جهت چگونه خواندن و چگونه تصحیح کردن ذوق و سلیقه ی ادبی تا در انتخاب هامان کم تر دچار لغزش بشویم.
بسته به اینکه تعریف ما از داستان و یا رمان چه باشد، نوشتن داستان در ایران و چاپ آن به شصت یا هفتاد سال می رسد و لزوما درباره ی ادبیات جهان باید به پیشینه و تجربه ی بسیار بیشتری نسبت به ادبیات داستانی ایران معتقد باشیم.

 🔷️هدف از برگزاری این همایش آشنایی با ادبیات داستانی ایران و پیشگامان آن و آثار ایشان است و در کنار این آشنایی مهم ترین چیزی که باید این روزها همه ی  ما به آن بپردازیم روش صحیح خواندن است.
چه گونه درست بخوانیم؟

ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

مکان: موسسه فرنگی هنری هفت اقلیم و آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از ملک، پلاک۵۶۹
۸۸۴۵۷۸۲۵
۸۸۱۴۶۴۹۰
Www.7eghlimehonar.com