کارگاه رمان نویسی رضا زنگی آبادی

کارگاه رمان
رضا زنگی‌آبادی
این کارگاه طی ده جلسه ی یک ساعت و نیمه به صورت آنلاین، در روزهای سه شنبه عصر برگزار می‌شود.
این ده جلسه به منزله‌ی دوره‌ی مقدمانی است و به شکل کارگاهی برگزار می‌شود.
شرکت‌کنندگان در این دوره در هر جلسه تمرین‌های طراحی شده را انجام می‌دهند و در طی این تمرین‌ها به شکل ناخودآگاه، با تکنیک‌ها و شگردهای رمان‌نویسی و ساختار آن آشنا می‌شوند. 
در پایان این دوره انتظار می‌رود:

1. عادت نوشتن هر روزه در هنرجویان تثبیت شود و بر موانع نوشتن غلبه کنند.
2. گونه داستانی مورد علاقه خودشان را کشف کنند.
3. ایده‌ی رمان خودشان را پیدا کنند.
4. آمادگی ورود به دوره‌ی بعدی و شروع رمان‌شان را داشته باشند.

جهت ثبت نام در این دوره با موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم تماس بگیرید

88457825

88146017

ساعت اداری موسسه از ساعت 11 الی 21    پنجشنبه ها از 11 الی 18