اختتامیه جایزه ادبی هفت اقلیم برگزار می‌شود

 

 

هفتمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم در نیمه اول اسفند ماه سال جاری با اعلام برگزیدگانش به کار خود پایان می دهد.

احتتامیه جایزه ادبی هفت اقلیم برگزار می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی جایزه هفت اقلیم، مراسم اختتامیه این جایزه در نیمه اول اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش دبیرخانه جایزه ادبی هفت اقلیم، اختتامیه هفتمین دوره این جایزه ادبی نیمه اول اسفندماه سال ۹۶ برگزار می‌شود. هفتمین دوره‌ی جایزه ادبی هفت اقلیم از بین آثار رسیده به دبیرخانه این دوره از جایزه، در مجموعه ۷ رمان و ۷ مجموعه داستان را به عنوان نامزد نهایی دریافت عنوان بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان منتشر شده در سال ۹۵ پیشتر اعلام کرده بود.

طی این اختتامیه بهترین مجموعه داستان و رمان منتشر شده در سال ۹۵ معرفی می‌شوند.