کارگاه داستان های مثنوی محسن حکیم معانی

خوانش متون کهن ۱
کارگاه داستان های مثنوی
استاد محسن حکیم معانی 

این کارگاه به صورت حضوری روزهای سه شنبه ساعت ۱۸ الی۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد. 

فهم متون کهن در گرو درست‌خوانی آن است
کلید ورود به مثنوی مولوی چیست؟
چگونه مثنوی را درست بخوانیم؟
روخوانی و نقل قصه‌های مثوی
مروری بر قصه‌های مثنوی مولوی
شگردهای قصه‌گویی مولوی در مثنوی
این کارگاه به شما امکان خوانش درست مثنوی را خواهد داد.

جهت ثبت‌نام در این دوره با موسسه هفت‌اقلیم تماس بگیرید
۸۸۴۵۷۷۲۵