کارگاه موسیقی مادر و کودک


_این کارگاه ویژه کودکان ۱سال الی ۳.۵ سال می‌باشد.
_کارگاه در ۸ جلسه یکساعته روزهای یکشنبه برگزار می‌شود.
_در این کارگاه مفاهیم موسیقی  از طریق بازی‌های ریتمیک، ملودیک آموزش داده می‌شود.
_حضور مادر در این کارگاه تسهیل‌گرانتقال مفاهیم موسیقی به کودک است.