معرفی نامزدهای بخش رمان دهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

اسامی نامزدهای دهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

بر اساس اعلام دبیرخانه دهمین دوره جایزه داستان هفت اقلیم ،این جایزه از بین آثار ارسالی به دبیرخانه آثار زیر را به عنوان نامزدهای نهایی دریافت عنوان بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان منتشر شده در سال 98 معرفی می کند: 

نامزدهای بخش رمان: 
(با داوری صمد طاهری، احمد آرام، رضا زنگی آبادی)

1.اوراد نیمروز/منصور علیمرادی/نیماژ
2.پرده آهنین/علی شروقی/ثالث
3.جهان هولوگرافیک جنایت/فرید حسینیان تهرانی/نیماژ
4.خرگوش و خاکستر/محبوبه موسوی/آگه
5.روز دیگر شورا/ فریبا وفی/مرکز
6.طبقه منفی دو/فاطمه جعفریان/ثالث