معرفی نامزدهای نهایی بخش مجموعه داستان دهمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

اسامی نامزدهای دهمین دوره جایزه داستان هفت اقلیم

بر اساس اعلام دبیرخانه دهمین دوره جایزه داستان هفت اقلیم ،این جایزه از بین آثار ارسالی به دبیرخانه آثار زیر را به عنوان نامزدهای نهایی دریافت عنوان بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان منتشر شده در سال 98 معرفی می کند: 

نامزدهای بخش رمان: 
(با داوری صمد طاهری، احمد آرام، رضا زنگی آبادی)

نامزدهای بخش مجموعه داستان: 
(با داوری علی خدایی،محمد حسینی ، فرشته احمدی)

1.به مگزی خوش آمدید/داریوش احمدی/نیماژ
2.چشم سگ/عالیه عطایی/چشمه
3.زمستان شغال/فرهاد رفیعی/نیماژ
4.ساکن خانه دیگران/محمد رضا زمانی/ثالث
5.فلامینگوهای بختگان/علی صالحی بافقی/مرکز
6.مرز/نفیسه نصیران/مرکز