کارگاه داستانخوانی آزاد- علی مسعودی نیا

کارگاه آزاد داستان‌خوانی
استاد علي مسعودی‌نیا 
این کارگاه به صورت حضوری روزهای یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار خواهد شد. 

این دوره‌ی ۸ جلسه‌ای، برای هنرجویانی مفید خواهد بود که پیشتر تجربه‌ی نوشتن داستان کوتاه داشته‌اند و مایل هستند در فضایی کارگاهی داستان‌هایشان را برای نقد و بررسی بیشتر و دقیق‌تر ارائه کنند. بعد از خوانده شدن هر داستان مدرس و هنرجویان اثر را از منظر فنی و فحوایی تحلیل می‌کنند و در باب ضعف و قوت‌های احتمالی آن نکاتی را که به نظرشان می‌آید مطرح خواهند کرد. بدیهی‌ست از آن‌جا که محوریت کار روی داستان‌خوانی حاضران است، هنرجویان از جلسه‌ی نخست باید داستانی همراه خود داشته باشند و در عین حال برای آن که نوبت به همه برسد، طی جلسه‌ی نخست برنامه‌ریزی خواهد شد که در هر جلسه نوبت داستان‌خوانی کدام‌یک از نویسندگان خواهد بود.