کارگاه نمایش عروسکی خلاق با تدریس بهناز مهدی خواد

 

کارگاه نمایش عروسکی خلاق
با تدریس بهناز مهدی خواد
 از ایده اولیه تا اجرای نمایش
_این کارگاه در ده جلسه دو ساعته به صورت عملی و کارگاهی برگزار می شود
_کارگاه شامل: ایده پردازی، عروسک گردانی و کارگردانی
_از اجرای عمومی آثار تولید شده در این کارگاه حمایت می شود
_ظرفیت این کارگاه بسیار محدود است

آدرس موسسه هفت اقلیم: خیابان شریعتی،بالاتر از خیابان ملک، بعد از کشواد، پلاک 569
شماره تماس: 
88457825
88146490