کارگاه ویراستاری محمد حسینی

کارگاه ویراستاری - ویرایش زبان داستان

استاد محمد حسینی

کارگاه حضوری و آنلاین

کارگاه آنلاین از طریق نرم‌افزار اسکایپ و به صورت گروهی کارگاه روزهای سه شنبه ساعت 16عصر برگزار می شود.

کارگاه حضوری در محل موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم روزهای سه شنبه ساعت 18 الی 20 برگزار می شود
هر کارگاه ها در ده جلسه دو ساعته تعریف شده اند.
کارگاه شامل مباحث نظری و تمرین های عملی است.
به هنرجویانی که موفق به گذراندن این دوره آموزشی شوند گواهی پایان دوره ارائه می شود.

برای اطلاع از جزئیات ثبت نام با موسسه هفت اقلیم تماس بگیرید

88457825 - 88146017