گزارش تصویری رونمایی زرد کادمیوم

 جمعه 3 اردیبهشت 1395 مجموعه داستان «زرد کادمیوم و داستانهای دیگر» در موسسه هفت اقلیم رونمایی شد. با حضور منیرالدین بیروتی، آزاده محسنی، رامبد خانلری