کارگاه اصول داستان نویسی سیامک گلشیری

کارگاه اصول داستان نویسی سیامک گلشیری

کارگاه طی 5جلسۀ 3 ساعته در روزهای چهارشنبه برگزار می شود.  

هر جلسه به عناصر داستان پرداخته می‌شود.

در هر جلسۀ این کارگاه داستان‌های مشهور جهان خوانده و در مورد آن بحث می‌شود.

جلسات شامل مباحث کارگاهی و نظری است.

داستان هنرجویان در طول کارگاه خوانده و بررسی می‌شود.

آدرس: خیابان شریعتی، بالاتر از سه راه ملک، روبروی آتشنشانی، پلاک 609

شماره تماس: 88457825

88146017