رویداد ها

موسسه فرهنگی و هنری هفت اقلیم برگزار می کند

موسسه فرهنگی و هنری هفت اقلیم برگزار می کند

دوره فشرده ویراستاری با تدریس "حسین جاوید"

برگزاری جلسات داستان خوانی پاتوق ادبی آسمان

برگزاری جلسات داستان خوانی پاتوق ادبی آسمان

روزهای چهارشنبه ساعت 3:30 عصر در موسسه فرهنگی و هنری هفت اقلیم

پنجمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

پنجمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

نامزدهای نهایی بخش مجموعه داستان هفت اقلیم مشخص شدند