رویداد ها

اختتامیه پنجمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

اختتامیه پنجمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

اختتامیه پنجمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم روز چهارشنبه 12 اسفند 1394 در موسسه فرهنگی هنری هفت اقلیم برگزار گردید.

موسسه فرهنگی و هنری هفت اقلیم برگزار می کند

موسسه فرهنگی و هنری هفت اقلیم برگزار می کند

دوره فشرده ویراستاری با تدریس "حسین جاوید"

برگزاری جلسات داستان خوانی پاتوق ادبی آسمان

برگزاری جلسات داستان خوانی پاتوق ادبی آسمان

روزهای چهارشنبه ساعت 3:30 عصر در موسسه فرهنگی و هنری هفت اقلیم

پنجمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

پنجمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

نامزدهای نهایی بخش مجموعه داستان هفت اقلیم مشخص شدند